• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniającycj do Rady Gminy w Naruszewie.
  Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Ciechanowie
 • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2018 r.
  Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy.
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
  Rekrutacja na urzędników wyborczych.
 • Trwa nabór na urzędników wyborczych, informacja z dnia 11 lipca 2018 r.
  Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców.
  Zmiany w składach rad powiatów przeprowadzone w toku kadencji 2014-2018.