• Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
    Zestawienie wyników wyborów do organów JST w kadencji 2014-2018.
  • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.