• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 2 maja 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dzierzążni.
    Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
  • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców.
    Zestawienie wyników wyborów do organów JST w kadencji 2014-2018.
  • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.