• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ojrzeń w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania oraz podziału Gminy na okręgi wyborcze.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.