• Komisarz Wyborczy w Ciechanowie
  Lidia Maria KOPCZYŃSKA

  Sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

  Siedziba: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego

                   ul. 17 Stycznia 7,  06-400 Ciechanów

              tel.:    23   672 37 58

     tel. / fax:    23   672 43 85

         e-mail:  cie-lidia.kopczynska@kbw.gov.pl

  Terminy dyżurów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00.

                                  

  Data powołania
  18.04.2017

  Data zakończenia kadencji
  18.04.2022

  Właściwość terytorialna

  powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, żuromiński