• Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2018 - 2023
    Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018.
  • Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta w kadencji 2014-2018.