• Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie ogłasza nabór na stanowisko: RADCA.

 • Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe w trakcie kadencji 2018 - 2023.

 • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2019 r.

 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, burmistrzów, wójtów w trakcie kadencji 2018-2023.

 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego.

 • Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie ogłasza nabór na stanowisko: RADCA.
 • Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe w trakcie kadencji 2018 - 2023.
 • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2019 r.
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, burmistrzów, wójtów w trakcie kadencji 2018-2023.
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego.