• Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe w trakcie kadencji 2018 - 2023.

 • Wybory do Sejmu RP do Senatu RP w 2019 r.

 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego.

  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące konsekwencji wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)

 • Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe w trakcie kadencji 2018 - 2023.
 • Wybory do Sejmu RP do Senatu RP w 2019 r.
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego.

  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące konsekwencji wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)