• DYREKTOR DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE ogłasza nabór na Urzędnika Wyborczego w mieście Ciechanów.
  DYREKTOR DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w CIECHANOWIE ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY.
 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców.
 • Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Ciechanowie
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 5.02.2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu 4 listopada 2018 r.
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 22.01.2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r.
  Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2019 r.
 • Rejestr Korzyści
  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie.