DYREKTOR DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE ogłasza nabór na Urzędnika Wyborczego w mieście Ciechanów.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie ogłasza nabór na Urzędnika Wyborczego w Mieście Ciechanów.

Wymagania wobec urzędników wyborczych określone są w art. 191b i 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).

Zakres zadań urzędników wyborczych, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania za ich realizację określone są w uchwale nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M.P. poz. 260)   

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w  Ciechanowie na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia  7
06-400 Ciechanów

 w godzinach pracy Delegatury: od poniedziałku do piątku  od  8:00  do  16:00

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego:  PDF   DOC


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:10-04-2019 10:31
    Wprowadził:Urszula Cichocka
  • Data modyfikacji:10-04-2019 11:07
    Wprowadził:Urszula Cichocka