• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2018-2023.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ojrzeń w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania oraz podziału Gminy na okręgi wyborcze.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.