• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I w sprawie podziału Gminy Regimin na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I w sprawie podziału Miasta Ciechanów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II w sprawie podziału Gminy Strzegowo na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II w sprawie podziału Miasta Przasnysza na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2018-2023.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ojrzeń w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania oraz podziału Gminy na okręgi wyborcze.