• Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego