• Wykaz złożonych do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.