• Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 listopada 2006 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.
    Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 listopada 2006 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz 26 listopada 2006 r.