• Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 listopada 2010 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.
    Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.