• Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I
  Mariusz Waldemar KRÓLIKOWSKI

  Siedziba: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego

  ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

  III piętro, pok. nr 321

  tel.:    23   672 37 58

  tel. / fax:    23   672 43 85

  e-mail:  cie-mariusz.krolikowski@kbw.gov.pl

  Terminy dyżurów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00.

  Data powołania
  3 kwietnia 2018 r.

  Data zakończenia kadencji
  3 kwietnia 2023 r.

  Właściwość terytorialna

  powiaty: ciechanowski, płoński