• Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek, przeprowadzonych w dniu 1 października 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie, przeprowadzonych w dniu 19 listopada 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Płońsku, przeprowadzonych w dniu 5 marca 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie miejsca i terminu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Winnica, przeprowadzonych w dniu 12 marca 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych wójta Gminy Dzierzgowo, przeprowadzonych w dniu 29 stycznia 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Rady Gminy w Wiśniewie, przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów, przeprowadzonych w dniu 16 października 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zatory, przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo, przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r.