• Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Winnica zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2006 r.
  Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Winnica zarządzonych na dzień 4 grudnia 2005 r
 • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Płońsku zarządzonych na dzień 4 grudnia 2005 r.
  Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica zarządzonych na dzień 23 października 2005 roku.
 • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raciąż zarządzonych na dzień 28 listopada 2004 roku.
  Informacja o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Rady Gminy Świercze w dniu 18.04.2004 r.
 • Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Obryte zarządzonych na dzień 9 listopada 2003 r.
  Informacje o przyjętych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin w dniu 23 lutego 2003 r. i 27 kwietnia 2003 r.
 • Informacje statystyczne o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych.
  Komunikat Komisarza Wyborczego dla pełnomocników komitetów wyborczych: