• 02.12.2012 r. Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Raciąż przed upływem kadencji.
    20.10.2013 r. Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pułtusk przed upływem kadencji.
  • Zestawienie wyników referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego przed upływem kadencji, przeprowadzonych w trakcie kadencji 2010-2014
    Terminy przeprowadzenia referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji 2010-2014