• Zmiany w składzie Rady Powiatu Żuromińskiego.
  Zmiany w składzie Rady Miasta Ciechanów.
 • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Pułtusku.
  Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Mławie.
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu Płońskiego.
  Zmiany w składzie Rady Powiatu w Pułtusku.
 • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Płońsku.
  Zmiany w składzie Rady Powiatu Ciechanowskiego.
 • Zestawienie w składach rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców w trakcie kadencji 2006-2010
  Zestawienie zmian w składach rad powiatów w trakcie kadencji 2006-2010