• 2008.06.01. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Sońsk i Wójta Gminy Sońsk przed upływem kadencji.
    Zestawienie wyników referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego przed upływem kadencji, przeprowadzonych w trakcie kadencji 2006-2010