• Zestawienie zmian w składach rad powiatów w trakcie kadencji 2002-2006
  Zestawienie w składach rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców w trakcie kadencji 2002-2006
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu Płońskiego.
  Zmiany w składzie Rady Powiatu Żuromińskiego.
 • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Płońsku.
  Zmiany w składzie Rady Powiatu Ciechanowskiego.
 • Zmiany w składzie Rady Miasta Ciechanów.
  Zmiany w składzie Rady Powiatu w Pułtusku.
 • Zmiany w składzie Rady Miasta Mława.
  Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Pułtusku.