• Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2014 r.
    Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2015 r.
  • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2016 r.
    Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2017 r.
  • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2018 r.