• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie terytorialnych komisji wyborczych.