O potrzebach niepełnosprawnych wyborców z FIRR

„Współpraca z pracownikami Krajowego Biura Wyborczego przebiegła bardzo sprawnie” – taką ocenę sformułowała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, zajmująca się monitoringiem wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. We wtorek (10 lipca) w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego odbyło się drugie już spotkanie z przedstawicielami tej organizacji.

W ramach monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, oprócz konsultacji społecznych, odbyły się badania metodą „Tajemniczy klient”.

Wykazały one otwartość Krajowego Biura Wyborczego na „niestandardowe” potrzeby osób z niepełnosprawnościami, związane z wybranymi alternatywnymi formami komunikacji – zauważyli przedstawiciele Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, która wraz z Polskim Związkiem Głuchych i Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizuje projekt pn. „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”.

Badania wykazały też, że KBW jest instytucją dobrze dostosowaną do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, ruchu). Zauważono też, że potrzeby związane z odpowiednim formatem czy tłumaczeniem na język migowy nie stwarzają problemu.

W trakcie spotkania przedstawicieli Krajowego Biura Wyborczego i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zostały omówione nie tylko dotychczasowe osiągnięcia KBW, ale także zadania do zrealizowania. Wśród tych ostatnich znalazło się dostosowanie informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną. W praktyce oznacza to stosowanie języka łatwego w odbiorze dla takich osób.

Spotkanie miało charakter roboczy. Kolejne zaplanowano na przełomie listopada i grudnia br.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia10-07-2018 18:45
    Wprowadził:Paweł Chojecki
  • Data modyfikacji10-07-2018 18:51
    Wprowadził:Paweł Chojecki