• Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2019 r.
    Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2018 r.