Informacja dla uczestników II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" – Wybory samorządowe w sprawie sposobu wypełniania testu
  • Test składa się z 6 stron i zawiera 25 pytań oraz 3 propozycje odpowiedzi do każdego z nich. 
  • Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je szkolnej komisji konkursowej. 
  • Na każde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.
  • Przed udzieleniem odpowiedzi zastanów się dobrze, gdyż niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek.
  • Prawidłowe udzielenie odpowiedzi polega na otoczeniu kółkiem numeru przy właściwej (jednej) odpowiedzi, tj. zaznaczenie kółkiem cyfry: 1, 2 lub 3.

Uwaga! 

Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 pkt.

Uczestnik nie otrzymuje punktu w przypadku niezaznaczenia żadnej odpowiedzi, bądź zaznaczenia błędnej odpowiedzi.

Skreślenie zaznaczonej odpowiedzi lub skreślenie zaznaczonej odpowiedzi i zaznaczenie kolejnej odpowiedzi jest traktowane jak zaznaczenie błędnej odpowiedzi.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia03-11-2017 14:12
    Wprowadził: