więcej

Okręg nr 2 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 10 marca 2003 r.

 w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 157 ust. 4 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1.

 1. Karta do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu drukowana jest jednostronnie na papierze w kolorze żółtym lub na papierze białym jednostronnie barwionym na kolor żółty po stronie zadrukowanej, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów na senatora(ów) w danym okręgu wyborczym.
 2. Karta do głosowania ma format A-5 lub A-4, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów na senatora(ów). W razie stosowania karty do głosowania formatu A-4, nazwiska kandydatów na senatora(ów) mogą być umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach. Numerację przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna się od górnej części kolumny nazwisk umieszczonej po lewej stronie karty.
 3. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ..........” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku, w górnej części karty, umieszczony jest napis „Karta do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ......................... Kandydaci na senatora(ów).”
 4. Nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imieniem - imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa i kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imieniem umieszczona jest nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata. Druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw komitetów i skrótów nazw.
 5. Na karcie do głosowania w jej dolnej części umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu dostosowana do liczby senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz po prawej stronie umieszczony jest w procesie druku odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
 6. Wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu stanowią załączniki nr 1 i 2.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący            
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz       

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  17-03-2016 12:46

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij