AKTUALNOŚCI

 • III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.
 • Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe w toku kadencji 2018 - 2023.
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2018-2023.
 • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za rok 2018 r.
 • Wykazy komitetów wyborczych - sprawozdania finansowe.
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie.
 • Rejestr korzyści.

WYDARZENIA

 • III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

  W środę, 31 stycznia, weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu wyborczego.

 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego.

  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące konsekwencji wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur