• Udostępnianie informacji publicznych.
  Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu.
 • DYREKTOR DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w CIECHANOWIE ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY.
  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 2 września 2019 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku, przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.
  Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2018 - 2023.
 • Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe w trakcie kadencji 2018 - 2023.
  Wykaz osób zobowiązanych do złożenia informacji do Rejestru Korzyści prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą, z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Ciechanowie.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego KWW "Niezależni" T.P. uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
  INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie - wnioski o nieodpłatne przekazanie należy składać do 22 listopada 2019 r.