• Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Ciechanowie
  Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2018 r.
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
  Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców.
  WYKAZY KOMITETÓW WYBORCZYCH - SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2018-2023.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
 • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.
  Zestawienie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych na obszarze właściwości terytorialnych Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w kadencji 2014-2018 roku