• Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2018 - 2023.
  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
 • Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe w trakcie kadencji 2018 - 2023.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego KWW "Niezależni" T.P. uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
 • INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie - wnioski o nieodpłatne przekazanie należy składać do 31 lipca 2019 r.
  Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
 • Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Ciechanowie
  Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców.
  Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2019 r.