• Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
  Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Ciechanowie
 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców.
 • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2018-2023.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych z wyborów w dniu 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych z wyborów w dniu 21 października 2018 r.
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
  Rejestr Korzyści