• Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szreńsk przeprowadzonych w dniu 6 października 2019 r.
  IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".
 • Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie ogłasza nabór na stanowisko: RADCA.
  Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe w trakcie kadencji 2018 - 2023.
 • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2018 - 2023.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2018-2023.
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na terenie właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
  Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2018-2023.
 • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2019 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Naruszewie, przeprowadzonych w dniu 6 października 2019 r.