Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie przyjętych i odrzuconych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. i w dniu 30 listopada 2014 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia21-04-2016 14:47
    Wprowadził:Urszula Cichocka
  • Data modyfikacji29-06-2016 11:51
    Wprowadził:Urszula Cichocka