• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
    Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
  • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców.
    Zestawienie wyników wyborów do organów JST w kadencji 2014-2018.
  • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.