• Podział gmin nie będących miastami na prawach powiatu na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania
    Podział powiatów na okręgi wyborcze