• Wykaz złożonych do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.
    Informacje Komisarza Wyborczego o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach samorządowych 2010 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.
    INFORMACJE I WYJAŚNIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2010 R.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie rozwiązania komitetu wyborczego
    Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 27.10.2010 r. w sprawie terminu i miejsca przyznania numerów listom kandydatów na radnych.
  • Komunikaty Komisarza Wyborczego o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rad Powiatów zarządzonych na 21.11.2010 r.