• Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia zostały przyjęte przez komisarza wyborczego.