• Informacja o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w Wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 12.11.2006 r.