• Wykaz stałych obwodów głosowania na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Ciechanowie
    Wykaz obwodów głosowania na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Ciechanowie.
  • Informacja o okręgach wyborczych w wyborach do Rad Powiatów
    Informacja o okręgach wyborczych w wyborach do Rad Gmin w gminach poniżej 20 tysięcy mieszkańców
  • Informacja o okręgach wyborczych w wyborach do Rad Gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców