• Terminy przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów i prezydenta miasta w toku kadencji 2010-2014.
    W dniu 31 lipca 2013 r. Inicjator referendum złożył wniosek wraz z kartami podpisów mieszkańców popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pana Wojciecha Dębskiego przed upływem kadencji.
  • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2010-2014.
    Wykaz komitetów wyborczych, których sprawozdania finansowe zostały uznane za przyjęte w trakcie kadencji 2010-2014
  • W dniu 4 czerwca 2013 roku Grupa Mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk powiadomiła Komisarza Wyborczego w Ciechanowie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pana Wojciecha Dębskiego przed upływem kadencji.
    Zestawienie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w trakcie kadencji 2010-2014.