Komunikat

  Warszawa, dnia 24 maja 2015 r.

SEKRETARZ
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
ZPOW-603-586/15

 

 

Z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej, w związku z przedłużeniem tzw. ciszy wyborczej, obwodowe komisje wyborcze zobowiązane są do podania do wiadomości publicznej protokołów głosowania nie wcześniej niż o godz. 22.30. Pozostałe czynności związane z ustaleniem wyników głosowania oraz sporządzeniem protokołu głosowania komisja wykonuje w ustalonym wcześniej trybie, tj. sporządza protokół głosowania i przekazuje okręgowej komisji wyborczej.

 

                                                                                                                          Beata Tokaj

Rejestr zmian
  • Data utworzenia15-12-2015 19:56
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji21-12-2015 19:32
    Wprowadził: