• Zestawienie wyników wyborów do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, przeprowadzonych w trakcie kadencji 2002-2006
    Zestawienie wyników wyborów przedterminowych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2002-2006
  • Zestawienie wyników referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego przed upływem kadencji, przeprowadzonych w latach 1992-2006