• 2013.02.24. Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Raciąż.
    2011.05.29. Wybory przedterminowe Wójta Gminy Stupsk.
  • 2013.12.08. Wybory przedterminowe Wójta Gminy Joniec.
    2013.12.22. Wybory przedterminowe Wójta Gminy Winnica.
  • 2011.05.29. Wybory przedterminowe Wójta Gminy Stupsk.