• Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Mławie
  Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Pułtusku
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu Płońskiego
  Zmiany w skladzie Rady Miasta Ciechanów
 • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Płońsku
  Zmiany w skladzie Rady Powiatu w Pułtusku
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu Żuromińskiego
  Zmiany w składzie Rady Powiatu Ciechanowskiego
 • Zestawienie w składach rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców w trakcie kadencji 2010-2014
  Zestawienie zmian w składach rad powiatów w trakcie kadencji 2010-2014