• 18.03.2007 r. Wybory przedterminowe Wójta Gminy Winnica.
    02.12.2007 r. Wybory przedterminowe Wójta Gminy Naruszewo.