• 2003.11.09 Wybory przedterminowe Wójta Gminy Obryte.
    2005.12.04 Przedterminowe wybory Wójta Gminy Winnica.