• Wyniki głosowania w dniu 9 października 2005 r.
    Wyniki głosowania w dniu 23 października 2005 r.
  • Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 24 w Ciechanowie.