• Postanowienie z dnia 03.02.2015 r. Sądu Okręgowego w Ostrołęce w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Rady Powiatu Pułtuskiego.
    Postanowienie z dnia 10.03.2015 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Miasta Mława w Okręgu Wyborczym Numer 3 Obwodzie Głosowania Numer 3.