• WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZOSTAŁY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
    KOMUNIKATY KOMISARZY WYBORCZYCH W CIECHANOWIE.
  • INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH