• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach do organów JST zarządzonych na dzień 21.X.2018 r.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach do organów JST zarządzonych na dzień 21.X.2018 r.
  • WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZOSTAŁY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
    KOMUNIKATY KOMISARZY WYBORCZYCH W CIECHANOWIE.
  • INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH