• Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 26 września 2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku na obszarze powiatu ciechanowskiego i płońskiego.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku na obszarze powiatu mławskiego, przasnyskiego i żuromińskiego.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.