• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 18 października 2018 r. , w sprawie wprowadzenia zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 15 października 2018 r. , w sprawie wprowadzenia zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych z dnia 1 października w Ciechanowie w sprawie powołania oraz zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 4 października 2018 r. , w sprawie wprowadzenia zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych w gminie Krasne.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 2 i 3 października 2018 r. , w sprawie wprowadzenia zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 8 października 2018 r. , w sprawie wprowadzenia zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
 • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do wymienionych obwodowych komisji wyborczych do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15.00. oraz o przeprowadzeniu losowania.
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.