• Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych (woj. mazowieckie).
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie w sprawie podziału gmin / miast na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ciechanowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.