• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I w sprawie podziału gmin / miast na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II w sprawie podziału gmin / miast na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.