AKTUALNOŚCI

 • Zapraszamy do odwiedzenia portalu edukacyjnego - WYBIERAM WYBORY
 • UCZNIOWIE! Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym "WYBIERAM WYBORY" - II edycja - WYBORY SAMORZĄDOWE.
 • Test wiedzy wyborczej.
 • Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
 • 1 października odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek. Mandat radnego w okręgu nr 1 zostanie obsadzony bez głosowania, ponieważ zgłoszona została tylko jedna lista kandydatów na radnego.
 • 19 listopada odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żurominie.
 • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018.
 • Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta w kadencji 2014-2018.
 • Rejestr wyborców za rok 2017 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
 • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.
 • Wykazy komitetów wyborczych - sprawozdania finansowe.
 • Zestawienie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych na obszarze właściwości terytorialnych Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w kadencji 2014-2018 roku.
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie.
 • Rejestr korzyści.

WYDARZENIA

 • PKW przypomina: nie można prowadzić kampanii wyborczej przed zarządzeniem wyborów
 • UCZNIOWIE! Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym "WYBIERAM WYBORY" - II edycja - WYBORY SAMORZĄDOWE.

  17 października upływa termin zgłoszeń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory".

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur