AKTUALNOŚCI

 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
 • I etap Konkursu "WYBIERAM WYBORY" za nami
 • Zapraszamy do odwiedzenia portalu edukacyjnego - WYBIERAM WYBORY
 • Test wiedzy wyborczej.
 • Większość uczestników konsultacji za kartą - książeczką.
 • Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
 • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018.
 • Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta w kadencji 2014-2018.
 • Rejestr wyborców za rok 2017 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
 • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.
 • Wykazy komitetów wyborczych - sprawozdania finansowe.
 • Zestawienie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych na obszarze właściwości terytorialnych Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w kadencji 2014-2018 roku.
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie.
 • Rejestr korzyści.

WYDARZENIA

 • I etap Konkursu "WYBIERAM WYBORY" za nami

  Wyniki 1 etapu (szkolnego) II edycji Ogólnopolskiego Konkursu
  Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", wykaz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z terenu województwa mazowieckiego.

  Protokół z I etapu II edycji Konkursu "Wybieram wybory" - z terenu województwa mazowieckiego.

  W Konkursie wzięło udział 125 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych.

  Uczestnicy Konkursu rozwiązywali test wyboru, składający się z 25 pytań.

  Zakres tematyczny testu obejmował te działy Kodeksu wyborczego, które dotyczą wyborów do rad i sejmików, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pytania dotyczyły także przepisów wstępnych i karnych oraz zapisów o organach wyborczych.

 • I etap Konkursu "WYBIERAM WYBORY" - pytania i odpowiedzi

  Ile lat musi mieć ukończone kandydat na radnego, a ile na wójta, w jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze, jakie uprawnienia ma wyborca niewidomy, a jakie mąż zaufania – między innymi na takie pytania odpowiadali uczestnicy I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Test, podobnie jak cała druga edycja konkursu był poświęcony wyborom samorządowym. Wyni etapu szkolnego zostaną ogłoszone 16 listopada.

  Prezentujemy 25 pytań testowych wraz z poprawnymi odpowiedziami.

 • Większość uczestników konsultacji za kartą - książeczką.

  Ponad 70 procent uczestników konsultacji kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych opowiedziało się za kartą w postaci książeczki formatu A4. Niespełna 10 procent wybrało kartę wielkoformatową.  Nieco ponad 19 procent nie miało w tej sprawie zdania lub miało inne propozycje.

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur