AKTUALNOŚCI

  • Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
  • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018.
  • Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta w kadencji 2014-2018.
  • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2017 r.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
  • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.
  • Wykazy komitetów wyborczych - sprawozdania finansowe.
  • Zestawienie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych na obszarze właściwości terytorialnych Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w kadencji 2014-2018 roku.
  • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie.
  • Rejestr korzyści.

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur