AKTUALNOŚCI

 • Zapraszamy do odwiedzenia portalu edukacyjnego - WYBIERAM WYBORY
 • 17 października upłynął termin zgłoszeń do Konkursu "WYBIERAM WYBORY".
 • Test wiedzy wyborczej.
 • Większość uczestników konsultacji za kartą - książeczką.
 • Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
 • 19 listopada odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żurominie.
 • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018.
 • Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta w kadencji 2014-2018.
 • Rejestr wyborców za rok 2017 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
 • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.
 • Wykazy komitetów wyborczych - sprawozdania finansowe.
 • Zestawienie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych na obszarze właściwości terytorialnych Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w kadencji 2014-2018 roku.
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie.
 • Rejestr korzyści.

WYDARZENIA

 • 17 października upłynął termin zgłoszeń do Konkursu "WYBIERAM WYBORY".

  17 października upłynąl termin zgłoszeń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "WYBIERAM WYBORY".

  Na terenie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie do udziału w Konkursie zgłosiło się 137 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych. Najwięcej zgłoszeń zostało dokonanych ze szkół w powiecie mławskim.

  Dziękujemy wszystkim uczniom za zgłoszenia, trzymamy za Was kciuki.

 • Większość uczestników konsultacji za kartą - książeczką.

  Ponad 70 procent uczestników konsultacji kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych opowiedziało się za kartą w postaci książeczki formatu A4. Niespełna 10 procent wybrało kartę wielkoformatową.  Nieco ponad 19 procent nie miało w tej sprawie zdania lub miało inne propozycje.

 • PKW przypomina: nie można prowadzić kampanii wyborczej przed zarządzeniem wyborów
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur