AKTUALNOŚCI

 • Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "WYBIERAM WYBORY" - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
 • Terminarz wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
 • 2017.06.11. Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
 • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018.
 • Wzory dokumentów w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta w kadencji 2014-2018.
 • Informacje kwartalne o rejestrze wyborców za 2017 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych, wójtów w kadencji 2014-2018.
 • Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w kadencji 2014-2018.
 • Wykazy komitetów wyborczych - sprawozdania finansowe.
 • Zestawienie wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych na obszarze właściwości terytorialnych Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w kadencji 2014-2018 roku.
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych Delegatury KBW w Ciechanowie.
 • Rejestr korzyści.

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur